...
לקבלת חוויה טובה יותר, אנא שנה את הדפדפן ל- CHROME, FIREFOX, OPERA או Internet Explorer.

הסכם תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל Join4Biz. Com. Join4Biz מספקת את שירותיה לך בכפוף לתנאי השימוש הבאים, אשר עשויים להתעדכן על ידינו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. על ידי גישה או שימוש Join4Biz פלטפורמה, כולל Join4Biz יישומים ניידים או מידע אחר שסופק או בבעלותו ופעל במסגרתו Join4Biz, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה, וכן לכל הנחיות אחרות, מדיניות פרטיות, כללים ותנאים נוספים המפוזרים בכל האתר.

תיקונים להסכם תנאי השימוש

אתה מסכים ומבין שתנאי שימוש אלה עשויים להשתנות על ידינו בכל עת ובכל תדר ללא הודעה מוקדמת או ספציפית לך, ושינויים אלה ייכנסו לתוקף Join4Biz פרסום התנאים החדשים ו / או עם יישום השינויים החדשים Join4Biz אתר אינטרנט. אתה מסכים לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת, כך שאתה מודע לכל תיקון. המשך השימוש שלך Join4Biz שירות בעקבות שינויים בתנאים שלנו מציין את הסכמתך לתנאי השימוש שהשתנו.

פְּרָטִיוּת

At Join4Biz אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים שלנו ואת החשיבות של המידע שהם להפקיד לנו. עליך לקרוא ולהבין את מדיניות הפרטיות המלאה שלנו לפני שתחליט לגשת או להשתמש Join4Biz באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו. מדיניות הפרטיות מסבירה מתי ואיך המידע והתוכן שלך נאספים, משמשים, נחשפים וכיצד ניתן להשתמש בהם Join4Biz כדי לשתף מידע עם אחרים. על ידי שימוש ב Join4Biz, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע, בנתונים, בהצהרות ובתוכן שלך כמפורט במדיניות הפרטיות.

תוכן משתמש ושיתוף

אתה מבין ומסכים כי על ידי יצירת ופרסום תוכן ב Join4Biz, אתה מתחייב כי אתה הבעלים של כל הזכויות על התוכן והמידע. באופן ספציפי יותר, אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל התוכן שאתה מפרסם, דוא"ל, לפרסם אותם או להפוך זמין ב Join4Biz. אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש, או פעילויות, Join4Biz על ידך ועל ידי אלה שאתה מורשה או מאפשר להשתמש, או לספק גישה לחשבון / פרופיל שלך מכל מחשב, מכשיר נייד או מכשיר אחר. אתה מבין את זה Join4Biz אינו שולט בחשיפה של התוכן שלך; יש לך את הזכות ואת האפשרות לנהל את הנראות של כל תוכן וכיצד הוא משותף. לקבלת הבהירות, כל תוכן שאתה משתף עם אחרים Join4Biz ניתן להשתמש בהם או על ידי Join4Biz. אתה אחראי לציית לכל החוקים החלים על כל תוכן שאתה שולח או משתמש בו Join4Biz. הקישור שלך אל כל אתר, יישום, יעד או שירות אחרים, או גישה אליהם, נמצא באחריותך הבלעדית. אתה מבין את זה Join4Biz אין שליטה על האופן שבו נעשה שימוש במידע שאתה מספק לאתרים מקושרים של צד שלישי. אתה גם מכיר בכך JOIN4BIZ לא תישא באחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי כל תריסר, תוכן או מידע שאתה מקבל דרך האתר או כל אתר אחר של צד שלישי אשר אתה עשוי לספק מידע אליו. Join4Biz אינה אחראית לכל תצוגה פומבית או שימוש לרעה בתוכן המשתמש שלך. אתה מבין ומאשר שאתה עלול להיחשף לתוכן משתמש שאינו מדויק, פוגע, לא הגון או מעורר התנגדות, ואתה מסכים לכך Join4Biz לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו לך כתוצאה מתוכן משתמש זה. אתה האחראי הבלעדי על האינטראקציה שלך עם אחרים Join4Biz משתמשים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך אין לנו מחויבות, לפקח על סכסוכים בינך לבין משתמשים אחרים. אתה מאשר ומסכים לכך Join4Biz רשאי לשמר או לאחסן את התוכן שלך וכן לחשוף את התוכן, אם נדרש לעשות זאת על פי חוק, או מתוך אמונה בתום לב כי שימור, אחסון או גילוי כאמור הוא הכרחי. כאשר אנו מספקים לנו תוכן או מידע או פרסום תוכן Join4Biz, אתה מעניק לנו זכות בלתי-בלעדית, בלתי-ניתנת להפצה, ללא תמלוגים, לזכויות יוצרים, לפרסם, לשפר, להפיץ, לשמור, להסיר, לנתח, להשתמש, לעבד וכל הרעיונות, המושגים, הסימנים המסחריים , פרסום, כל מידע או תוכן שאתה מספק Join4Biz, אך לא מוגבל, לכל זכויות מאגר המידע שיש לך בתוכן, בכל דרך הידועה כעת או בעתיד ללא כל הסכמה נוספת, הודעה ו / או פיצוי לך או לצדדים שלישיים כלשהם. אינך זכאי לכל פיצוי או החזר מכל סוג שהוא Join4Biz בכל נסיבות שהן. על ידי הגשת כל תוכן אלינו, אתה מסכים לאיסוף ושימוש בכל מידע, נתונים, הצהרות ותוכן ואתה עושה זאת באופן וולונטרי על אחריותך להפסד.

שימוש והתנהגות של שירות

אתה מסכים, מייצג, מתחייב ומבטיח שתשתמש Join4Biz למטרות חוקיות בלבד ותציית לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים בגישה ושימוש Join4Biz. אתה מיד להודיע ​​לנו אם אתה לומד או חשוד הפרת אבטחה או כל פעילות בלתי חוקית בקשר עם Join4Biz.

בשימוש Join4Biz, אתה מסכים:

 • עקוב אחר כל החוקים הישימים, לרבות אך לא רק, חוקי הפרטיות, חוקי המדינה, המדינה, המדינה או הבינלאומי או החוץ, הכללים והתקנות;
 • התייחסו זה לזה בכבוד. יש שם אדם אמיתי מאחורי כל שם;
 • לא להטריד, להעליב, להביך או להתעלל.
 • יש מחלוקות ספציפיות על מידע, תוכן ו / או משוב שעסקו באופן פרטי על ידי מתן עזרה Join4Biz, אם נחוץ;
 • לא לפרסם בפומבי מידע פרטי של אדם אחר ללא הסכמתו המפורשת (לדוגמה: דוא"ל, שיחות, מכתבים, מספרי טלפון, כתובות או שמות מלאים);
 • רק לספק ביקורות ותוכן שלדעתך נכון ולא בכוונה לספק מידע שקרי או מטעה.

בשימוש Join4Biz, אתה מסכים שלא לפרסם, להעביר, להעלות, להוריד, לשלוח בדוא"ל, להפיץ או להעביר חומר או תוכן או מידע באופן אחר באופן הבא:

 • מפרה או פוגעת בכל דרך שהיא בזכויותיהם של אחרים או שהיא: בלתי חוקית, מאיימת, עוקבת, פולשנית לפרטיות או זכויות פרסום, השפלות, השמצות, השמצות, הונאות, גסות, גסות, פוגעות, גסות, מגונות, דלקתיות, קורבן או מאיים על אדם או קבוצה מכל סיבה שהיא;
 • היא בלתי חוקית, שנאה או גזעית, אתנית או אחרת, או פוגעת בזכויות של אחרים, כולל אך לא רק, זכויות של סלבריטאים, פרטיות וקניין רוחני;
 • פוגעת או משבשת או יוצרת סיכון של נזק, מצוקה רגשית, מוות, אובדן, נזק, פגיעה, ניסיונות להתחזות או שנאה כלפי אדם או קבוצה או רכוש מכל סיבה שהיא;
 • האם פורנוגרפי או מפורש בטבע;
 • פוגעת בקטינים בכל דרך שהיא, כולל, אך לא רק, העלאת תכנים המפרים חוקי פורנוגרפיית ילדים, חוקי ניצול מיני של ילדים, וחוקים האוסרים את תיאורם של קטינים העוסקים בהתנהגות מינית;
 • משתף כל תוכן או מידע שאינו חוקי ואין לך זכות להפוך לזמין לפי כל חוק;
 • האם שקר, מטעה, מטעה, מטעה או מהווה פיתיון ומתג;
 • אוסף תוכן או מידע או מאחסן נתונים על משתמשים לכל מטרה;
 • יוצר חשבונות משתמש שקר או העמדת פנים מזויפות;
 • להתחזות, לחקות או להעמיד פנים כאילו כל אדם או ישות או מדינה שקרית או אחרת; ייצג באופן לא נכון את השיוך שלך לאדם או לישות בעת השימוש Join4Biz;
 • מאשר או מתיר לכל אדם אחר לגשת ו / או להשתמש במידע ההרשמה שלך, או לגשת, לבקר ו / או להשתמש Join4Biz באמצעות החשבון / פרופיל ו / או פרטי רישום;
 • עוסקת, יוצרת או שולחת כל דבר המייצג או מכיל מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה או כל פרסומת שאסור לך על פי חוק לשלוח;
 • מעלה וירוסים או כל קוד אחר, קבצים או תוכניות שנועדו להפריע, להרוס או לנסות להשיג גישה לא מורשית Join4Biz מערכות או לעסוק בכל פעילות אשר משבשת את הביצועים או פוגעת בפונקציונליות של Join4Biz;
 • ניסיונות לגשת, לחבל או להשתמש באזורים שאינם ציבוריים Join4Biz. אנשים בלתי מורשים המנסים לגשת לאזורים אלה של האתר עשויים להיות נתונים לדין;
 • העלאות, הודעות אימייל, פוסטים או שיתוף תוכן או מידע או העברת תוכן אחר אשר יהווה או יעודד עבירה פלילית, פעילות בלתי חוקית או הפרה של זכויות של צד כלשהו;
 • שימושים Join4Biz, בכוונה או שלא במתכוון, להפר את המדיניות שלנו או כל חוק, תקנים מקומיים, ארציים או בינלאומיים או זרים, חוק ותקנות.
1 2 3
חלק עליון